Reporäntan i Sverige är för närvarande negativ (juni 2016), vilket ger bra villkor för den som behöver låna. Men samtidigt är det också så att vi från och med första juni har ett amorteringskrav för den som lånar pengar till ny bostad. För den som lånar till mer än hälften av bostadens värde så krävs 2 % amortering per år ner till 70 % av bostadens värde och 1 % ner till 50 %. Detta är någonting som gör att många kanske ändå kommer att tveka att låna pengar till en ny bostad, trots det mycket gynnsamma ränteläget. Men en bank har nu beslutat sig för att erbjuda bostadslån med 0 % ränta.

Dock, det finns en begränsning. Banken i fråga är lilla Mjöbäcks Sparbank i Överlida, och nollräntan gäller enbart om du skaffar bostad inom ett vist begränsat område, ett område som banken kallar ”Trivselbygden”. Trivselbygden definieras av banken som följande orter: Holsljunga, Håcksvik, Kalv, Mjöbäck, Mårdaklev, Älekulla, Älvsered, Östra Frölunda, Överlida, Öxabäck.

Det är definitivt lite av en begränsning, och det handlar kanske inte om Sveriges mest attraktiva bostadsområden. Ett av skälen till att Mjöbäcks Sparbank ger nollränta för lån till köp av bostäder i området är också att man vill stimulera till inflyttning till bygden.

Nollräntan gäller under tre år, och möjliggörs av den negativa reporäntan. Att hitta bättre bostadslån för den som vill köpa bostad i Trivselbygden än de som Mjöbäcks Sparbank ger är nog svårt. Men olyckligtvis så är det ju så att det knappast är alla som vill eller ens har möjlighet att flytta just dit. Att hitta bästa bostadslån för övriga Sverige är definitivt svårare, och kräver att man vänder sig till en låneförmedlare eller liknande, som har de kunskaper och den förhandlingsförmåga som man inte alltid har som privatperson.